Pevnosť Boyard cover

MARKÍZA • NEDEĽA • 9:15 • OD 4. JÚLA •

Desiaty tím na Pevnosti Boyard bojoval pre ľudí, ktorí pomáhajú deťom so špeciálnymi potrebami

09. 11 2017 14:35 | www.markiza.sk
Pevnosť Boyard
Pevnosť Boyard Foto: TV Markíza

Pre Denné rehabilitačné centrum VČIELKA získal úžasnú sumu.

Desiaty súťažný tím z Pevnosti Boyard v zložení Ján Tribula, Danica Nejedlá, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lenka Vavričínková a Michal Kovačič získal vďaka svojej šikovnosti a odvahe fantastických 2 200 eur, ktoré spolu s Nadáciou Markíza venujú neziskovej organizácii Denné rehabilitačné centrum VČIELKA. Gratulujeme!

O organizácii:

Čo je našim cieľom?
Každé dieťa sa najlepšie vyvíja v harmonickej rodine, kde cíti bezpečie, lásku a istotu. Na deti s rôznym druhom postihnutia sú rodičia oveľa viac citlivejší a snažia sa ochraňovať a brániť svoje ratolesti. Máloktoré zariadenie je pre rodičov vyhovujúce z hľadiska kvality starostlivosti a podľa ich predstáv. Preto veľa rodičov ostáva so svojím postihnutým dieťaťom doma a snažia sa mu vytvoriť čo najideálnejšie prostredie pre jeho rozvoj. Stojí ich to veľa úsilia, času a energie. Avšak deti sa už od útleho veku potrebujú socializovať a osvojiť si sociálne návyky a zručnosti.

Našim cieľom je poskytovať sociálne služby tak, aby deti so špeciálnymi potrebami mali uspokojované svoje individuálne potreby, aktivizovali sa k rozvoju a zdokonaľovaniu svojich schopností a možností. Našou snahou je podporovať adaptáciu, integráciu a sociálny vývin. A to je našim cieľom! Prinášať pomoc a radosť deťom, a aj ich rodičom.


Viac informácií na tejto adrese.

Upútavka

 
Pevnosť Boyard - od 29. septembra vždy v sobotu o 20.15, na Dajto!
Sledujte celé epizody na