Pevnosť Boyard cover

MARKÍZA • NEDEĽA • 9:15 • OD 4. JÚLA •

Deviaty tím na Pevnosti Boyard bojoval pre ľudí, čo prinášajú radosť a smiech potrebným

07. 11 2017 14:45 | www.markiza.sk
Pevnosť Boyard
Pevnosť Boyard Foto: TV Markíza

Pre OZ Červený nos Clowndoctors získal fantastickú sumu

Deviaty súťažný tím z Pevnosti Boyard v zložení Braňo Deák, Martin Meľo, Mária Havranová, Zora Czoborová a Jakub Rybárik získal vďaka svojej šikovnosti a odvahe fantastických 3 160 eur, ktoré spolu s Nadáciou Markíza venujú občianskemu združeniu Červený nos Clowndoctors. Gratulujeme!

O organizácii:

ČERVENÝ NOS Clowndoctors je občianske združenie uznávané pre svoju odbornosť v oblasti využívania humoru v zdravotníctve.

Naším poslaním je prostredníctvom klaunského umenia prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.

Naše základné hodnoty sú:
rešpekt, odvaha, tvorivosť, zodpovednosť, profesionalita, autenticita, radostnosť.

Hlavným programom sú pravidelné návštevy detí v nemocniciach a liečebných zariadeniach, ktoré realizujú profesionálni zdravotní klauni. Ich úlohou je podporiť psychickú pohodu hospitalizovaných detí a tým prispievať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. Zdravotní klauni formou humoru pacientov odpútajú od strachu, napätia a od úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia, kde im chýbajú ich najbližší.

Okrem pravidelných návštev detí v nemocniciach realizujeme aj špeciálne programy zamerané na seniorov, dospelých pacientov, ale aj deti v domácej starostlivosti či deti s ťažkým a kombinovaným postihnutím.


Viac informácií na tejto adrese.

Upútavka

 
Pevnosť Boyard - od 29. septembra vždy v sobotu o 20.15, na Dajto!
Sledujte celé epizody na