Pevnosť Boyard cover

MARKÍZA • NEDEĽA • 9:15 • OD 4. JÚLA •

Ôsmy tím na Pevnosti Boyard bojoval pre ľudí so zrakovým postihnutím

27. 10 2017 07:05 | www.markiza.sk
Pevnosť Boyard
Pevnosť Boyard Foto: TV Markíza

Pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska získal skvelú sumu!

Ôsmy súťažný tím z Pevnosti Boyard v zložení Maroš Molnár, Juraj Loj, Maťo Homola, Sisa Sklovská, Petra Vlhová získal skvelú výhru 6 130 eur, ktorú spolu s Nadáciou Markíza venujú Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Gratulujeme!

O organizácii:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Naším poslaním je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia. Svojim klientom poskytujeme terénne služby. To znamená, že klient nemusí cestovať za potrebnou pomocou, aby sa naučil chodiť s bielou palicou, čítať a písať Braillovo písmo či uvariť si doma obed a upratať bez pomoci iných. Odborní pracovníci klienta navštívia doma, kde spolu preberú zvládanie základných každodenných činností. Pomôžu klientovi tiež s výberom vhodnej kompenzačnej pomôcky.

Naše poslanie:
- obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím, zameraná najmä na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov ich postihnutia;
- aktivizácia nevidiacich a slabozrakých a vytváranie podmienok na rozvoj ich zručností a rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb a na prípravu na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti;
- všestranné pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch a schopnostiach ľudí so zrakovým postihnutím s cieľom, aby ich spoločnosť vnímala ako svoju prirodzenú súčasť;
- poskytovanie sociálneho poradenstva, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie a poskytovanie sociálnych a ďalších služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Viac informácií na tejto adrese.

Upútavka

 
Pevnosť Boyard - od 29. septembra vždy v sobotu o 20.15, na Dajto!
Sledujte celé epizody na