Pevnosť Boyard cover

MARKÍZA • NEDEĽA • 9:15 • OD 4. JÚLA •

Siedmy tím na Pevnosti Boyard bojoval pre rodiny sužované zákernou chorobou

21. 10 2017 10:40 | www.markiza.sk
Pevnosť Boyard
Pevnosť Boyard Foto: TV Markíza

Pre občianske združenie DOBRÝ ANJEL získal fantastickú sumu!

Siedmy súťažný tím z Pevnosti Boyard v zložení Karin Haydu, Adriana Špronglová, Barbora Švidraňová, Martin Mňahončák a Martin Šmahel získal vďaka svoje šikovnosti a odvahe fantastických 2 150 eur, ktoré spolu s Nadáciou Markíza venujú neziskovej organizácii DOBRÝ ANJEL. Gratulujeme!

O organizácii:

KOMU POMÁHAME
Rodinám s deťmi, kde otec, mamka alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu*, a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej núdze.
* detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu Duchenne, Downov syndróm, pooperačné a poúrazové stavy detí s trvalými následkami vyžadujúcimi nepretržitú opateru jedného z rodičov.

AKO POMÁHAME
Jedinečnosť Systému DOBRÝ ANJEL tvoria 3 piliere:

1.Pomáha pravidelne každý mesiac
Desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov aj malými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne pomáha trom tisícom rodín chorých.

2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu
Peniaze prijímané v jednom mesiaci rozdeľujeme prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca medzi rodiny chorých do posledného centu a rovným dielom. Všetky náklady na chod organizácie sú hradené z iných zdrojov (bližšie tu: Financovanie).

3. Darca vždy presne vie, komu pomáha
Každý Dobrý anjel má vlastné Anjelské číslo a heslo a môže si kontrolovať, komu sme doručili jeho príspevky. Vidí meno, adresu a príbeh príjemcu. Na obrázku vpravo môžete vidieť ilustráciu anjelského účtu. Niektoré údaje sú rozmazané kôli ochrane osoby príjemcu pomoci. Po prihlásení však uvidíte kompletné údaje.

KTO VYBERÁ PRÍJEMCOV POMOCI
Konečný výber robia onkológovia a pediatri, teda tí, ktorí poznajú ich sociálnu a zdravotnú situáciu.

NÁŠ CIEĽ
Aby rodiny chorých dostávali pravidelnú mesačnú výpomoc okolo 120 €. Takýmto spôsobom im navyšujeme mesačný príjem v priemere o 20% v čase, keď kvôli zákernej chorobe príjem výrazne klesá a výdavky stúpajú.

Viac informácií na tejto adrese.

Upútavka

 
Pevnosť Boyard - od 29. septembra vždy v sobotu o 20.15, na Dajto!
Sledujte celé epizody na