Pevnosť Boyard cover

MARKÍZA • NEDEĽA • 9:15 • OD 4. JÚLA •

Šiesty tím na Pevnosti Boyard bojoval pre týrané deti, ženy a rodiny ohrozené násilím

12. 10 2017 15:10 | www.markiza.sk
Pevnosť Boyard
Pevnosť Boyard Foto: TV Markíza

Pre občianske združenie NÁRUČ – Pomoc deťom v kríze získal krásnu sumu!

V poradí už šiesty súťažný tím z Pevnosti Boyard v zložení Mirka Partlová, Monika Sakmanová, Lukáš Adamec, Andrej Bičan a Miňo Kereš získal vďaka svojej šikovnosti a odvahe opäť krásnu sumu 5 320 eur, ktoré spolu s Nadáciou Markíza venujú občianskemu združeniu NÁRUČ – Pomoc deťom v kríze. Gratulujeme!

O organizácii:

Náruč, o. z., od roku 1997 pomáha týraným deťom, ženám a rodinám ohrozeným násilím:
- Ohrozeným deťom a rodinám poskytujú bezpečie a všestrannú odbornú pomoc prostredníctvom nášho Detského krízového centra Náruč a Poradní Náruč.
- Obhajujú práva a záujmy detí ohrozených násilím tak, ako ich garantuje Dohovor o právach dieťaťa.
- V rámci preventívnych programov učia deti, ako sa chrániť pred násilím.
- Vzdelávajú profesionálov pracujúcich s deťmi a pre deti.
- Spoločne s rodinami hľadajú možnosti, ako prekonať problémy a vytvoriť pre deti bezpečný domov

Občianske združenie vzniklo v roku 1997 z iniciatívy profesionálov, ktorí vnímali nedostatočnosť systému ochrany detí pred násilím a hľadali možnosti, ako tento systém zlepšiť. V strede nášho záujmu od samého začiatku boli a dodnes sú týrané, zneužívané a zanedbávané deti. Časom sme svoje aktivity preniesli aj na ďalšie súvisiace oblasti, predovšetkým poradenstvo pre obete domáceho násilia, prácu s ohrozenými rodinami, prevenciu a vzdelávanie. Každým rokom rozširujeme tiež svoje pôsobenie na poli obhajoby práv a záujmov detí ohrozených násilím.

V úplných začiatkoch sme mali jedného stáleho zamestnanca, ktorým bol zakladateľ Náruče Ivan Leitman. Postupne sa nám podarilo vybudovať fungujúcu organizáciu, ktorá dnes disponuje štandardným materiálnym zázemím pre pomoc klientom a širokým tímom profesionálov schopných poskytovať kvalifikovanú pomoc ohrozeným deťom aj dospelým. V tíme Náruče pracuje bežne 22 stálych zamestnancov (sociálni pracovníci. psychológovia, vychovávatelia, špeciálni pedagógovia, podporný personál… ), pričom ich počet sa podľa potreby zvyšuje v rámci projektov.

Viac informácií na tejto adrese.

Upútavka

 
Pevnosť Boyard - od 29. septembra vždy v sobotu o 20.15, na Dajto!
Sledujte celé epizody na