Pevnosť Boyard cover

MARKÍZA • NEDEĽA • 9:15 • OD 4. JÚLA •

Tretí tím na Pevnosti Boyard bojoval pre deti so sluchovým postihnutím

22. 09 2017 02:05 | www.markiza.sk
René Štúr, Lucia Mokráňová, Števo Martinovič, Evelyn a Patrik Vyskočil
René Štúr, Lucia Mokráňová, Števo Martinovič, Evelyn a Patrik Vyskočil Foto: TV Markíza

Pre organizáciu NepocujuceDieta.sk získal skvelú sumu!

Tretí súťažný tím z Pevnosti Boyard v zložení René Štúr, Števo Martinovič, Lucia Mokráňová, Evelyn a Patrik Vyskočil získal skvelú výhru 2 170 eur, ktorú spolu s Nadáciou Markíza venujú organizácii NepocujuceDieta.sk. Gratulujeme!

O organizácii: OZ NepocujuceDieta.sk

Cieľom OZ NepocujuceDieta.sk je úspešné nepočujúce dieťa. Aby sme deťom umožnili dosiahnuť čo najviac, musí sa vo svete pohnúť veľa "ozubených koliesok", z ktorých každé má zásadný význam - diagnostika a meranie poruchy sluchu, včasné nasadenie načúvacích prístrojov, včasné zapojenie ranej starostlivosti, dostupnosť informácií, vzdelaný rodič, ktorý má oporu v rodine, ale aj v komunite, a tento zoznam by mohol ísť ďalej. Našou prácou je vyvíjať snahu, aby každé z týchto koliesok na Slovensku fungovalo čo najlepšie a pre osoh dieťaťa.

Medzi naše ciele patria hlavne tieto nosné témy:
•Budovať a spájať komunitu počujúcich a nepočujúcich rodičov SP detí
•Vzdelávať rodičov a sprístupňovať im odborné informácie, aby dokázali úspešne rozvíjať ich nepočujúce deti v domácom prostredí
•Vytvárať podmienky pre výmenu skúseností medzi rodičmi
•Spájať slovenskú a českú komunitu rodičov
•Podieľanie sa na aktivitách, ktoré smerujú k úspešnej integrácii detí do spoločnosti a súčasne vytvárajú tlak na spoločnosť podporujúcu inklúziu Nepočujúcich.
•Vytvoriť a spojiť skupinu rodičov, za účelom vzájomnej rodičovskej pomoci, organizácii stretnutí či riešenie problémov v oboroch, kde je to potrebné
•Advokácia nepočujúcich detí v oblasti zdravotníctva a legislatívy.

Viac informácií na tejto adrese.

Upútavka

 
Pevnosť Boyard - od 29. septembra vždy v sobotu o 20.15, na Dajto!
Sledujte celé epizody na